Inženýrská činnost v investiční výstavbě

V celém průběhu přípravy investičních záměrů, plánování, koordinaci a organizaci projektů je důležitým pojítkem inženýrská činnost.
V komunikaci se stavebním úřadem a při obstarávání formalit, jako je územní rozhodnutí,  příprava podkladů a projektové dokumentace vám Palazzio nabízí své služby - poradce, který se zabývá jen inženýrskou činností.

Kontrolní, konzultační a poradenská činnost v investiční výstavbě

Nabízíme Vám, jako našim klinetům, zodpovědné posouzení výhodnosti smluvních vztahů a včasné odhalení možných příčin budoucích problémů a střetů. To vše je základem bezproblémové koordinace jednotlivých fází výstavby. Kontrolní, konzultační a poradenská činnost v investiční výstavbě je nezbytná pro hladký průběh realizace stavby.

Stavební dozor - supervize

Stavební dozor, nebo-li supervize spočívá v získávání průběžných informací ze stavby a dohled nad dodržováním postupů dohodnutých ve smlouvách a předepsaných zákony. Důsledné vyžadování podmínek smluvních vztahů s dodavateli stavebních prací a bezpodmínečné dodržování pravidel  bezpečnosti práce. Průběžná kontrola prostavěnosti, harmonogramu a fakturací s rozpočty. Stavební dozor je samozřejmostí u všech našich projektů.